ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Конкурси

Академична длъжност професор на 1/2 щат, ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор на 1/2 щат, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 60/25.07.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

  • Зала
    -
Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 41 от 23.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/23.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Светлозар Методиев Василев

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    11.08.2017 / 10:00
  • Зала
    404, корпус ІІ

Прикачени файлове