facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Конкурси

академична длъжност професор на 1/8 щат, ДВ 28 / 02.04.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един професор на 1/8 щат в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Росица Дойновска

Прикачени файлове

академична длъжност доцент на 1/8 щат, ДВ100 / 01.12.2023
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един доцент на 1/8 щат в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Момчил Баев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  17.05.2024 / 13:00
 • Зала
  корпус 1, зала 310

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, дв 50 от 09.06.2023 г..
Академична длъжност:
Нов български университет – София, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи на 1/4 щат. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235. 4414

Кандидат по конкурса:
д-р Мария Стоянова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  23.11.2023 / 09:40
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, дв 50/09.06.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет – София, обявява конкурси за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235. 4414

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Светлозар Василев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.11.2023 / 11:20
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 23/19.03.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 23/19.03.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Полина Михова Михова-Павлова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.08.2021 / 16:00
 • Зала
  zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 97 от 13.11.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/13.11.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Румен Горанов Петров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  19.03.2021 / 16:20
 • Зала
  Виртуална класна стая

Прикачени файлове

Академична длъжност професор на 1/2 щат, ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор на 1/2 щат, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 60/25.07.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Орлин Стефанов Тодоров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.01.2018 / 16:20
 • Зала
  111, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 41 от 23.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/23.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Светлозар Методиев Василев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.08.2017 / 10:00
 • Зала
  404, корпус ІІ

Прикачени файлове