ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Учебно-практически и изследователски звена

Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст