facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Учебно-практически и изследователски звена

 

 

 

 

 • Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст
 • Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст

   

  В Центърът се провеждат консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески  нарушения и техните семейства. Това включва диагностика, разработване на индивидуална комплексна програма за терапия (логопедична, психотерапевтична, арттерапевтична). Извършва се специализирана логопедична терапия на лица с комуникативни нарушения под супервизията на преподаватели от  програмата. Центърът функционира пълноценно не само като място за терапия и консултация на  деца и родители, но и като място за обучение и овладяване на нови методи и техники за терапия на  лица с езикова и речева патология, място да провеждане на извънаудиторни занимания и практически изпити.

   

  Директор: доц. д-р Маргарита Станкова-Стоянова

  1618 София, бул. Монтевидео 21, корпус 2, офис 04

  Тел: 02/8110 588, в. 2008

   

   

 • Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности (ЦПССОП)
 • Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности (ЦПССОП)

   

  Центърът за подкрепа подпомага студентите със специални образователни потребности във всички аспекти от академичния им живот – обучение и оценяване, административно обслужване, участие в културния живот на университета. Грижи се, както за тяхното адаптиране, така и за адаптирането на академичната, нормативната и материалната среда на НБУ към тях. Основен приоритет на Центъра е да създаде подходяща среда за обучение на всеки студент, независимо от неговите специфични нужди, което е в съзвучие със съвременните изисквания за приобщаващо образование.

   

  Директор: доц. д-р Екатерина Тодорова

  1618 София, бул. Монтевидео 21, корпус 1, офис 114

  Тел.:02/8110 134, в. 11141