facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Щатни

доц. д-р Екатерина Тодорова

доц. д-р Екатерина Тодорова

доц. д-р Маргарита Станкова

доц. д-р Маргарита Станкова

доц. д-р Мария Драгомирова

доц. д-р Мария Драгомирова

доц. д-р Полина Михова

доц. д-р Полина Михова

доц. д-р Румен Петров

доц. д-р Румен Петров

доц. д-р Светлозар Василев

доц. д-р Светлозар Василев

доц. д-р Харалан Александров

доц. д-р Харалан Александров

гл. ас. д-р Иван Неделчев

гл. ас. д-р Иван Неделчев

ас. Виолета Глогова

ас. Виолета Глогова

ас. Майя Младенова

ас. Майя Младенова

ас. Цвета Каменски

ас. Цвета Каменски

д-р Галина Маркова-Дерелиева

д-р Галина Маркова-Дерелиева