ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Съвет на департамента

доц. д-р  Екатерина Тодорова

e-mail: e.todorova@nbu.bg

 

доц. д-р Маргарита Станкова

директор на УПИЗ „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“

e-mail: mstankova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Полина Михова

e-mail: pmihova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Румен Петров

e-mail: rumengpetrov@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Иван Неделчев

е-mail: inedelchev@nbu.bg

 

Иван Стоянов

е-mail: ivan_shog@abv.bg