ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Конференции

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ

 

04 - 06 ноември 2016 г.

Нов български университет, гр. София

 

Организатор: НБУ, департамент "Здравеопазване и социална работа" и Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, НБУ

 

Организационен комитет: проф. д-р Виолета Боянова, проф. д-р Живка Винарова, дмн, доц. д-р Маргарита Станкова, доц. д-р Екатерина Тодорова, гл. ас. д-р Полина Михова, д-р Славина Лозанова, ас. д-р Галина Маркова-Дерелиева

 

Гост-лектори:

Ruth Swanwick, Факултет „Образование, социални науки и право”, Университет Лийдс, Англия (Faculty of Education, Social Science and Law, University of Leeds)

Christel Schneider, CsiTrain

 

Секции и тематични области:

Секция 1 – Езикова и речева патология

Секция 2 – Аудиология и слухово-речева рехабилитация

Секция 3 – Емоционално-поведенчески нарушения при лица с комуникативни нарушения

Секция 4 – Социална интеграция и програми за деца и семейства

Секция 5 – Технологизация в логопедията

 

Такса за право на участие:

За български участници – 60 лева.
За докторанти, студенти и слушатели без доклад – 30 лева.
Банкова сметка:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Банка: ОББ

IBAN BG44UBBS7827101055 1907

BIC UBBSBGSF

Важни срокове:

ДО 30.09.2016 г. – заявка за участие с резюме на доклада до 250 думи на български или английски език.
ДО 30.10.2016 г. – обратна информация за приемане или отхвърляне на доклада на посочен от Вас e-mail.
ДО 01.11.2016 г. – краен срок за банков превод на таксата за участие.
За допълнителна информация относно начина за плащане, възможности за настаняване и график на конференцията ще получите след потвърждение за участие в конференцията на e-mail: conference_nbu@abv.bg

Изнесените доклади и постери ще бъдат публикувани, оформени съгласно изискванията, в Сборник „Интердисциплинарни логопедични практики“.

За целта е необходимо да се изпратят до 15.10.2016 г. на e-mail: conference_nbu@abv.bg или да се предадат по време на конференцията на електронен носител и хартиен носител.

 

За контакти и информация:

София 1618

ул. „Монтевидео“ №21, офис 213, II корпус

Департамент „Здравеопазване и социална работа“

Нов български университет

Телефон: 02/ 81 10 683; 0898515258; 0889139846. Е-mail: conference_nbu@abv.bg

 

 

01.08.2016

Прикачени файлове