facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

ас. Цвета Каменски

ас. Цвета КаменскиДепартамент: Здравеопазване и социална работа

Телефон: 0884675190

E-mail: tkamenski@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Цвета Каменски е докторант на НБУ - Логопедия.

Тесните интереси на Цвета са в областта на психолингвистиката,рана детска интервенция и превенция на комуникативни нарушения, билингвизъм и невербална комуникация, както и ролята и развитието на комуникативните умения при деца с разстройства от аутистичния спектър, обучение на родители.

Консултант на Уницеф - родителски програми, подпомага адаптирането и провеждането на няколко такива за/ в България.


Публикации: