facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Здравната информация като социален регулатор

korica-jv_184x250_fit_478b24840a

Здравната информация като социален регулатор

проф. д-р Живка Винарова,д.м.н., гл. ас. д-р Полина Михова

Научни и учебни издания

В предлаганата монография са структурирани основните групи автори и потребители на медицинска и здравна информация и постинформационни продукти – знание, култура, мениджмънт и политика. Чрез тези информационни конгломерати се формират динамични отношения и практики на взаимодействие, породени от здравето и болестите; регулира се социалната здравна система като елемент на обществения организъм, създават се групи от съмишленици. Днес посветените на здравето информационни потоци се разпространяват не само във физическия, но и във виртуалния свят. Битуването им в две реалности с различни носители – текстове, образи, звуци, движения, води до преформатиране на телата и неимоверно увеличава регулаторните им роли. Стават планирано публични състоянията на здрави и болни, както и на органите, които предлагат специализирани грижи и услуги, засилва се индивидуалната инициатива под форма на персонален здравен мениджмънт, достъпно е „социално одобреното знание“. В такава дигитална медицинска информационна среда се пораждат взаимодействия, създават се отношения, предлагат се емоционални връзки и помощ, конструират се нови социални роли, които допълнително контролират социалните здравни практики.