facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Workshop Компютърни технологии в системата на логопедичната практика

workshop_184x250_fit_478b24840a

Workshop Компютърни технологии в системата на логопедичната практика

Workshop Компютърни технологии в системата на логопедичната практика. НБУ, София, 2015, ISBN 978-954- 535-871-5

Научни и учебни издания

http://ebox.nbu.bg/logopedia/