facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Telemedicine techniques and applications

telemedicina_184x250_fit_478b24840a

Telemedicine techniques and applications

Edited by: Georgi Graschew and Stefan Rakowsky. InTech, 2011

Изследвания

През м. юли 2011 излезе от печат международната книга “Telemedicine techniques and applications”, ISBN 978-953-307-354-5, Hard cover, Edited by: Georgi Graschew and Stefan Rakowsky,
514 pages, Publisher: InTech 

http://www.intechopen.com/books/show/title/telemedicine-techniques-and-applicationsВ това престижно издание има отделна самостоятелна глава на гл. ас. д-р Полина Михова – “Telemedical solutions - practical approach in Bulgaria”. Главата е в обем от 23 страници и е посветена на авторските изследвания в областта на телемедицината – част от дисертационния труд за придобиване на научна степен “доктор на НБУ”.