facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

От симптома към диагнозата в логопедичната практика

korica-vb_184x250_fit_478b24840a

От симптома към диагнозата в логопедичната практика

проф. д-р Виолета Боянова

Научни и учебни издания

Настоящата книга представлява интерес за логопеди, психолози, лекари, педагози и всички, които се интересуват от нарушенията в развитието на децата ни.
Настоящата книга представя:
• основни принципи на диагностичния процес в логопедията;
• съвременни методи за операционализиране на оценката при различни когнитивни функции и мястото им в комплексната диагностика;
• етапите на диференциално-диагностичния процес, като ги илюстрира с богат набор от анализ на клинично интересни случаи;
• основни маркери за диференциране на отделните комуникативни нарушения в логопедията;
• резултати от проучване на хемисфериалната латерализация при деца с дисфазия на развитието и техните родители;
• етиопатогенетичните механизми за поява на дисфазия на развитието с акцент върху хередитарния характер на част от носителите на това развитийно нарушение