facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности при деца с нарушения (адаптиране на тестове и лингвистични задачи)

korica-mikn_184x250_fit_478b24840a

Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности при деца с нарушения (адаптиране на тестове и лингвистични задачи)

проф. д-р Виолета Боянова, доц. д-р Маргарита Станкова, доц. д-р Екатерина Тодорова

Научни и учебни издания

Настоящето методическо ръководство е насочено към логопеди, психолози, лекари и педагози.