facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст

mstankova-habilitacia_184x250_fit_478b24840a

Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст

доц. д-р Маргарита Станкова. София: Издателство на НБУ, 2012

Научни и учебни издания

Книгата включва характеристика на поведенческите проблеми в предучилищна възраст, прояви, разпространение, етиологични фактори за поява по отношение на индивида и заобикалящата среда, терапевтични перспективи. Представени са някои нарушения - поведенческо разстройство, опозиционно разстройство, хиперактивност и дефицит на вниманието, методи за оценка на емоционални и поведенчески проблеми в предучилищна възраст и данни от приложение на Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5 - 5 години за българските деца. Включена е и структура на програма за ранни интервенции.