facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Интеграция на деца с комуникативни нарушения

korica-kn_184x250_fit_478b24840a

Интеграция на деца с комуникативни нарушения

под редакцията на проф. д-р Виолета Боянова

Научни и учебни издания

В първата част на този труд са представени теоретични аспекти на проблемите, свързани с обучителните трудности и поведенческите нарушения в детска възраст. Във втората част са представени резултатите от приложението на един иновативен метод за работа при деца с езикови и когнитивни нарушения.