facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Годишник на департамент "Медикобиологични науки" Том 8 /2012 г.

box2_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент "Медикобиологични науки" Том 8 /2012 г.

Редакционна колегия: доц.д-р Галина Сачанска, проф. д-р Виолета Боянова, гл. ас. д-р Полина Михова

Годишници