facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Годишник на департамент „Медикобиологични науки“ Том 7 / 2011 г.

box3_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Медикобиологични науки“ Том 7 / 2011 г.

Редакционна колегия: проф. д-р Живка Винарова, д.м.н., гл. ас. д-р Галина Сачанска, гл. ас. д-р Полина Михова

Годишници