facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

CD „Медицинска документална система“

modul-ii_184x250_fit_478b24840a

CD „Медицинска документална система“

Научни и учебни издания

CD „Медицинска документална система“ е резултат от специализирано обучение на персонала на Регионална здравна инспекция – Софийска област, проведено от проф. Ж. Винарова, дмн и гл. ас. д-р П. Михова

ISBN 978-619-90398-2-3

Прикачени файлове