facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Позитивната рефлексия в социалната сфера. Защо, как и докъде?

Позитивната рефлексия в социалната сфера. Защо, как и докъде?

Позитивната рефлексия в социалната сфера. Защо, как и докъде?

Галина Маркова

Научни издания

В тази монография Галина Маркова, доктор по клинична социална работа, съчетава уменията и опита от терапевтичната и изследователската си работа, за да предложи подход, който включва осъзнаване и работа с позитивния опит на хората. Подходът, използващ позитивната рефлексия, е илюстриран в книгата през случаи на индивиди, семейства и общности.

Не човекът, комуто помагаме, ни тежи. Тежи стигмата върху него, която го свежда до „проблем“ и „случай“. Позитивната рефлексия отмества стигмата, за да видим човека и да осъзнаем каква привилегия е да помагаме. На всеки без изключение.

Позитивната социална работа е възможна в България. Д-р Галина Маркова убедително показва това в сферата на социалната работа с деца и нейната постепенна деинституционализация. На нас, читателите и колегите на Галина, ни предстои да видим докъде и как ще успеем да направим позитивната парадигма равнопоставена алтернатива на дефицитната (основана на срама) парадигма в системата на социалната работа у нас – в преподаването, планирането, провеждането, управлението, изучаването и финансирането на социалните грижи.  

Румен Петров, НБУ

Представеният труд не се ограничава само до принос в научно-приложната област на социалната работа, а е интимно споделяне на терапевтичен опит, показва професионалното развитие и изграждане на един специалист с големи възможности – срещите по пътя, ученето от най-добрите и от безценния опит, който авторът е имал в работата с отделни личности, семейства и общности в своя интересен и богат професионален път.

Хариета Манолова, МУ – София

Съдържание

Представяне на монографията


Година на издаване: 2021

Корици: Меки

ISBN: 9786192331481

Език: Български

Размери: 21 х 14,5

Страници: 258

Тегло: 332 грама

Издателство: Нов български университет