facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Актуално

1922310_678x410_crop_478b24840a
28.03.2023 16:30

Публична лекция „Отражение на пандемията от Ковид-19 върху психоемоционалното състояние на медицинските сестри“

Заседателна зала, Библиотека
Онлайн
Meeting ID: 837 3844 4546
Passcode: 424597

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

 

Лектор:
д-р Мария Драгомирова


Модератори:
доц. д-р Маргарита Станкова
доц. д-р Полина Михова


Участници:
преподаватели, студенти на НБУ, както и специалисти от професионалните общности и организации


Пандемията от Ковид-19 постави на изпитание, както физическото, така и психо-емоционалното състояние на работещите в сектора на здравеопазването.

Медицинските специалисти бяха подложени на неописуем натиск да изпълнят своята мисия за опазване здравето и благополучието на хората.

Фокусът бе насочен основно към овладяване на пандемията от Ковид-19, предпазването от заразяване и лечението на заразените лица и измести възможността за  изследванията относно професионалния стрес, проявите на Бърнаут синдром и психоемоционалното здраве  при работещите в сферата на здравеопазването.

Светът след пандемията  е различен.

Ето защо въпросът за последиците от пандемията от Ковид-19 върху психоемоционалния баланс на медицинските сестри е особено актуален, а дейностите насочени към подобряването му спешни. Настоящата лекция си поставя амбициозната цел да проучи психо-емоционалното състояние на медицинските сестри по време на пандемията от коронавирус едно голямо лечебно заведение, действащо на територията на Р България, и да начертае насоки за работа с цел възстановяване на психо-емоционалния баланс сред медицинските специалисти.


Мария Драгомирова и възпитаничка на Медицински Университет – София и се дипломира с образователно квалификационна „бакалавър“ по управление на здравните грижи и преподавател в медицински колеж (2001 г.). Две години по-късно в същия университет получава диплом за ОКС „магистър“ по здравен мениджмънт, а през 2009 г. придобива ОКС “Магистър“- Управление на здравните грижи, от МУ-София. От 2016г. е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването. По професия е  медицинска сестра, като през 2008 г. е определена за „Медицинска сестра на годината“ на национално ниво от БАПЗГ. Към настоящия момент е главна медицинска сестра в Медицинския институт на МВР.