facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

 

Ръководител

 

доц. д-р Полина Михова

корпус 2, офис 213

тел.: 02/ 8110 683, в. 2213

е-mail: pmihova@nbu.bg

 

 

Секретар-специалист

Милена Здравкова

корпус 2, офис 213

тел.: 02/8110 683, в. 2213

e-mail: mzdravkova@nbu.bg

 

 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ е създаден през 2012 година с решение на Академичния съвет на НБУ.

 

 

 

Научноизследователската дейност на Департамента е в следните области: нарушения на детското развитие, комуникативни нарушения при деца и възрастни, човешки отношения, деинстутионализация и интеграция на деца, телемедицина;  невробиология, логопедия и изследване на речевата патология.

 

 

 

Научноизследователските проекти са финансирани от Министерство на образованието и науката, програма „Еразъм“, оперативна програма на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси“.

 

 

Екипът на Департамента ежегодно участва в множество национални и международни научни конференции и организира национални и международни  прояви с научнопрактически характер.

 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ има сключени договори за студентска мобилност по програма „Еразъм“ с университети във Франция, Португалия и Румъния.

 

Към Департамента функционира и Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст. В Центъра се  осъществяват три основни  дейности: