facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Актуално

1333525_678x410_crop_478b24840a
27.06.2020 14:30

Уъркшоп „Модели за самообучение в Електронното здравеопазване“

По проект „Развитие на онлайн обучителна среда за електронно здравеопазване“, № 2017-1-BG01-KA203-036310, финансиран от програма „Еразъм+“.

ZOOM онлайн виртуална среща

27.06. – 14:30ч. – 17:30ч.
28.06. – 14:30ч. – 17:30ч.
29.06. – 10:30ч. – 14:30ч. 


Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“


Водещ:
гл. ас. д-р Полина Михова

 

Участници:
- Академични лица от НБУ
- Студенти
- Логопеди, психолози, специални педагози, медицински специалисти, експерти по обществено здраве
- Родители на деца с комуникативни нарушения


Уъркшопът предвижда виртуално представяне и презентиране на електронните ресурси за обучение в Електронното здравеопазване - работа с хора с увреждания - тестове за самостоятелна употреба и обратна връзка, среда за обучение на пациенти, самообучителен курс и софтуерни приложения за целите на телемедицината, видеоматериали, мултимедии и презентации, практически упражения, включващи софтурени решения за обучение в Електронното здравеопазване.

Ще бъдат поканени да се включат онлайн студенти по психология, медицина, социална работа, специална педагогика, логопедия, обществено здраве, медицинска информатика и телекомуникации от НБУ и други университети, специалисти от помагащи професии чрез връзки с техните професионални общности и организации, хора с нарушения и техните семейства чрез пациентските групи, организации и НПО, представители на медиите и държавните институции, като информацията от тестването на продуктите и удовлетвореността от тяхната употреба ще бъде използвана за научни цели и за целите на проекта. 

Прикачени файлове