ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

проф. д-р Орлин Тодоров

проф. д-р Орлин ТодоровДепартамент: Здравеопазване и социална работа

Телефон: -

E-mail: otodorov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


Д-р. Орлин Ст. Тодоров
Доцент в Нов български университет, департамент Здравеопазване; Член Българската асоциация по психотерапия и на Международната психоаналитична асоциация; Бивш член на Тринити колидж в Оксфорд
Публикации:


Авторски книги/монографии:
1. Разбиране и интерпретация в психоанализата, (София,НБУ, 2017)

2. Психоанализата: фрагменти от едно тематично въведение, допълнено и преработено издание(София, Лик, 2015)
3. Психоанализата:фрагменти от едно въведение (София, Лик, 2006)
4. Далечността в мисленето на Запада, (София, Лик, 2004)
5. Фрагменти от въведението в антропологията, (София, НБУ ,2001) Съпътствана с мултимедиен CD-Rom, (София, 1998, 2001)

Съставителство и редакция
1. Психоанализа в България: Тук и сега (София, Колибри, 2019)
2. Съвременната психоанализа:Срещи в България и отвъд,(София,Лик, 2009)
- съставителство, редакция и статия, 400с.
3. Култура, общество, литература: текстове по културна антропология на античността – сборник съставен от текстове на Богдан Богданов (София, ЛиК, 2007)
4. Съзнание, памет, идентичност в интердисциплинна перспектива (София, НБУ, 2006) – съставителство, редакция, предговор и статия
5.Съвременната психоанализа 1:Срещи в България, (София,Лик, 2004/05)
- съставителство, редакция и предговор 205 с.
6. Мелани Клайн: Любов, завист, благодарност (София, Лик 2002) (съставителство, биографично представяне и редакция), второ издание – 2005, трето, 2008
7. Лекции от общоуниверситетския семинар Науката – разбирана и правена; поредица от 8 книжки (съставител, редактор и автор в две книжки от поредицата)
8. Интернет архив на общоуниверситетския семинар Науката – разбирана и правена – www.nbu.bg/index.php?/=101
(главен редактор на поредицата с повече от 250 с. лекции и обсъждания)
9. Ловци на умове 2: лекции по антропология ( София, НБУ, 2003) (съставителство, съвместно с М. Елчинова)
10. Ловци на умове: лекции по антропология (София, НБУ, 2001) (съставителство и предговор, съвместно с П. Бочков)
11. Сп. Кант, бр.2, издание на Югоизточно-европейски център за семиотични изследвания, (НБУ, София, 2000) - съставителство съвместно с А. Ангелов, редакция и превод на статии
12. За името и за превода: избрани статии от The Oxford Literary Review. (София, Отворено общество, 1996)

Статии:
1. Одисей или за изграждането на смисъл от дълбинната структура във Векът на Структурализма София: НБУ, 2017
2. Ten years of psychological research on heroin addiction and related clinical problems at New Bulgarian University: an Overview (with Psederska and Milcheva )in Heroin Addiction and Related clinical problems vol. 19.no.2 , 2017
3. Психоанализа и психоаналитична терапия, в сборник Психотерапията: Подходи и практики София: 2016
4. Да разбираме детската игра в психоаналитичната сесия. сп.. Клинична и консултативна психология. бр.3, 2014г.
5. Психотерапевтичен опит с пациенти на метадоново лечение… сп. Клинична и консултативна психология. бр.4, 2010г.
6. Psychotherapeutic experiences with methadone maintained patients in the framework of multidisciplinary clinical institution. EUROPAD Journal: Heroin addiction and related clinical problems, vol.11, no 1, March, 2009 (pp.35-40)
7. Психоаналитични възгледи върху рефлексията в Рефлексията – самореференциалност в епистемологията и социалния свят; съст. Б. Златанов (София, Рива, 2008)
8. Психоаналитичната ситуация и форми на комуникация в аналитичния процес в сборника Психоанализата: идеи и последователи, съст. В. Николова, 2007, Благоевград (ЮЗУ)
9. Психоанализата и антропологията като теоретични практики в Ловци на умове 3, със. Ц. Лазова и В. Гарнизов, 2007, НБУ.
10. Психоанализата в САЩ: направления, теоретични модели и съвременен плурализъм. Сп. Език и Литература, бр 3-4, юни 2007 стр.26-35
11. Влиянието на ранните детски преживявания в годишник на департамента по когнитивна наука и психология (София, НБУ, 2006)
12. Конструктивната памет в психоанализата, подкрепена от развитията в когнитивната наука в Памет, идентичност, съзнание (НБУ, 2006)
13. Несъзнавано, съзнание, знание ( в отделна книжка- лекции от семинара Науката- разбирана и правена) съвместно с Боряна Пирьова (София, НБУ, 2004)
14. Далечност и писане: Телеграфия в Литературни култури и социални митове 2; (София, НБУ, 2005)
15. Невробиологични основи на езиковите функции (в отделна книжка- лекции от семинара Науката- разбирана и правена ) дискусия на текст от проф. Боряна Пирьова (София, НБУ, 2003)
16. Елементи, видове, категории: мислене чрез културата в Ловци на умове 2 ( София, НБУ,2003)
17. За формирането и употребата на символи в психоанализата в Култури на идентифицирането (Варна, БАН, 2003)
18. Другост и психоанализа в Проблемът за другия: културно-художествени, антропологически и социо-психологически аспекти (Варна, БАН, 2002)
19. Трансформации на Eдиповия сюжет сп.”Следва” (София,НБУ,2002)
19. Писмената на шизото в За името и за превода: избрани статии от The Oxford Literary Review, (София,1996), второ изд. Сп. Летература, Lettre International ,2002
20. Антропологическото разбиране: Срещи с другите в Ловци на умове (София, НБУ, 2001)
21. Далечността Одисея в ?????????:, Античност и хуманитаристика, сборник в чест на Б.Богданов (София,2000)
22. Опит, тълкуване и разбиране в полето на антропологията в Антропологични изследвания том 1, издание на Департамента по антропология на НБУ, (София,2000)
Видео лекции с творческа стойност и обществена значимост
1. Функциите на Бащата от конференция на Анимус и Столична община „Бащите днес“ (2019) https://www.youtube.com/channel/UCtyroaP1_vgeHcbfc9xXcOA?view_as=subscriber
2. Трансформации на психичното от лятна школа по Пъблик Релайшънс (НБУ) 2018 https://www.youtube.com/channel/UCtyroaP1_vgeHcbfc9xXcOA?view_as=subscriber

3. Да разбираме емоционалните теми при хора с комуникативни нарушения – уебинар НБУ
Гледан от 1.1.хил. https://www.facebook.com/events/220749488421510/permalink/230551637441295/?ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]

4. Какво можем да научим за човешкия ум от психоанализата - TED x лекция https://www.youtube.com/watch?v=pk_sAV7Oksg, 2012 (представена пред 94 души и гледана 4710 души)
5. Психоаналитично разбиране за детето и днешното родителство – форум Родителство, 2010 https://vimeo.com/15551235 (представена пред 130 души и гледана от 1640)
научно-популярни изяви
6. Ако не можем да бъдем нежни ние сме болни. Интервю за vesti.bg https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/psiholog-ako-ne-davame-nezhnost-sme-bolni-4103211, прочетена от 64962 души
7. Приятнострашно: за детските страхове с психотерапевтът Орлин Тодоров статия в-к Капитал http://www.capital.bg/light/lica/2011/05/26/1095694_priiatnostrashno/